Handelsbetingelser

Forretnings – og handelsbetingelser for Herning Blue Fox vedr. køb af sæsonkort

 

 1. Anvendelse og gyldighed

 

 

 1. Aftaleindgåelse og kontakt

 

 

 

 

 

 1. Priser og betaling

 

 

 

 

 1. Sæsonkort på abonnement

 

 

 

 

 

 

 

(Betaling for sæsonkort / 16) * (16 - antal afholdte kampe med sæsonkortadgang) = kompensation.

 

Eksempel:

Sæsonkort: kr. 1.400.

Afholdte kampe med adgang: 14

Kompensation: (1.400 / 16) * (16 – 14) = 175 kr.

 

I dette eksempel kan kunden vælge at modtage 175 kr. i kompensation.

 

Eventuel kompensation gives først til sæsonkortholderne når sæsonen er afsluttet, da Ishockeyklubben først kan opgøre antallet af spillede kampe på dette tidspunkt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Billetter

 

 

 

 

 

 

 

 1. UNLIMITED HOCKEY
  • Metalligaen og de enkelte klubber har indgået et spændende samarbejde kaldet ”UNLIMITED HOCKEY”. Det betyder, at dit sæsonkort på abonnement giver adgang til alle udebanesektioner og eventuelle neutralsektioner forudsat at det pågældende stadion / arena har tilstrækkelige gæstepladser. UNLIMITED HOCKEY gælder hos alle klubber.

 

 

 

 

 1. Levering, afholdelse af arrangementer, refunderinger

 

 

 

 

 1. Ansvarsbegrænsning og forcemajuere

 

 

 

 

Arbejdskonflikter, strejker, lockout, epidemi, pandemi, nationale eller globale sundhedskriser eller folkelige kriser, ildsvåde, krig, oprør, indre uroligheder, vejrlig og naturkatastrofer, valutarestriktioner, offentlig beslaglæggelse, import- eller eksportforbud, afbrydelse af den almindelige samfærdsel, herunder energiforsyning, væsentlige pris- og/eller afgiftsforhøjelser, valutaudsving, produktions- og leveringsvanskeligheder, hændeligt uheld eller anden destruktion eller fare som gør stadion / arenaen uegnet til afholdelse af arrangementet, der skyldes forhold, der ikke kan bebrejdes Ishockeyklubben, samt indtrædelse af force majeure hos relevante underleverandører.

 

 

 1. Tvister, lovvalg og værneting

  Tvister mellem parterne, der ikke kan afgøres i mindelighed, skal afgøres ved retten i den retskreds, hvor Ishockeyklubben ifølge det danske CVR-register har hjemsted, og under anvendelse af dansk ret.
   
  Tvister kan dog behandles ved anden dansk instans, såfremt ufravigelig dansk lov kræver dette.


 2. Kommunikation

 

 

 

 

 

 

Disse handelsbetingelser er gældende fra d. 19. maj 2020 kl. 09:00